خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی تهران پایتخت - شبانه روزی - 09121759429

مقالات و دانستنی ها

مقالات-حفاری چاه

قوانین ایمنی وسایل حفاظت فردی در عملیات حفر چاه

كارگران مسوول حفر چاه میبایست مجهز به وسایل حفاظت انفرادی از قبیل:

كلاه و كفش ایمنی و طناب و كمربند ایمنی و دستكش و لباس كار و در صورت لزوم عینك حفاظتی باشند.

زمان كار در درون فاضلاب چنانچه ضرورت و شرایط كار ایجاب كند

كارگر مقنی چاه باید مجهز به ماسك تنفسی مناسب و یا ماسك با هوای فشرده باشد

به صورتی كه هوای سالم مستقیما به ریه های كارگر برسد.

ماسك های خرطومی مجهز به سیستم هوادهی برقی باید دارای سیستم دستی اضطراری باشند

تا به محض قطع برق بتوان از سیستم دستی استفاده کرد.

چنانچه سیستم هوادهی ماسك ذکر شده در بالا، دستی باشد باید تعمیرات لازم برای بكارگیری آن

به متصدی قسمت هوادهی داده شود تابی احتیاطی یا تعلل این فرد باعث نرسانیدن هوا به ریه های

مقنی نشود.

كارگران مقنی چاه مسئول حفر چاه های دستی آب، به محض رسیدن به آب میبایست از چكمه

لاستیكی ساق بلند استفاده كنند.

قوانین ایمنی، وسایل الكتریكی مربوط به عملیات حفاری

 

در محل هایی كه‌ از الكتروموتور برای ‌هوادهی یا تخلیه آب و یا هر منظور دیگراستفاده می شود،

این الكتروموتورها باید مجهز به سیم اتصال زمین و یا سیستم حفاظتی مناسب دیگر باشند

مشخصات و نحوه اتصال زمین یا وسیله حفاظتی باید به صورتی باشد كه هرگونه خطر برق گرفتگی

ناشی از :

اتصال هادی های برق دار به بدنه فلزی وسایل الكتریكی مورد استفاده و ملحقات آنها را كاملا خنثی

سازد. كابل های برق مورد استفاده برای انتقال نیروی برق به الكتروپمپ و سایر وسایل باید

دارای روپوش عایق ضد آب مقاوم، و عاری از هرگونه زدگی و فرسودگی بوده و یكپارچه باشد.

همینطور باید مواظب بود كه كشش بدست آمده از وسایل و همین طور نفوذ آب ، شرایط ناامنی را

بوجود نیاورد. قسمت های گردنده الكتروپمپ مستقر در درون چاه باید دارای حفاظ بوده و نحوه اتصالات

سیم های برقی آن به شکلی باشد

كه احتمال اتصال بدنه یا دسترسی تصادفی به قسمت های برق دار الكتروپمپ وجود نداشته باشد

محل استقرار و نصب الكتروپمپ كه در خارج از چاه قرار دارند،

باید طوری محفوظ شود كه امكان دسترسی افراد متفرقه به آن وجود نداشته و از عوامل جوی در امان

باشد.

محل قرار گرفتن الكتروپمپ كمرچاهی باید درون طاقچه ای حفرشده در درون دیواره چاه بوده و

به شکلی باشد كه احتمال ریزش دیواره یا خاك بر روی الكترو پمپ و یا غرق شدن آن در صورت بالا آمدن

آب چاه وجود نداشته باشد.

به این دلیل باید از سیستم های شناور الكتریكی یا وسایل مناسب دیگر برای اعلام

خطر و آگاه شدن از بالا آمدن سطح آب استفاده شود و در صورت امكان موتور و پمپ چاه به صورت

خودكار برای تخلیه آب بكار افتد.

در محل نصب الكتروپمپ باید مكانی مناسب برای استقرار تعمیركار موتور در موارد ضروری تعبیه شود.

به صورتی كه تعمیر كار به آسانی امكان مانور داشته باشد

زمان تعمیر موتور باید جریان برق را به طور اطمینان بخش قطع نمود.

كلیدهای قطع و وصل جریان برق الكتروپمپ باید در مکانی مناسب و قفل دار بوده‌

كلید مربوطه نیز در اختیار شخصی مسئول و آگاه، باشد.

جهت راحتی در آزمایش و راه اندازی و همچنین تعمیرات ضروری

وجود یك كلید اضافی محافظ از نوع ضد رطوبت در مجاورت موتور واجب است

شست و شو و یا خیس شدن پمپ لجن کش چاه فاضلاب به وسیله مشتقات آب در درون چاه اكیدا

ممنوع است.

قرار گرفتن موتور پمپ های با سوخت و مشتقات نفتی، در داخل چاه اكیدا ممنوع است.

انجام تعمیرات اساسی پمپ لجن کش چاه در درون چاه ممنوع است.


ایمنی حفر چاه فاضلاب به شکل دستی :

قوانین ایمنی مربوط به ساختمان چرخ چاه و لوازم حمل بار

چرخ چاه دستی مورد استفاده كه با نیروی دست كار می كنند،

باید به شکلی محاسبه و ساخته شده باشد، تا حداكثر بار مجاز به دسته یا دسته های محرك وارد می

شود بیش از 25 كیلوگرم نباشد (توصیه می شود از چرخ حلزونی استفاده شود).

چرخ چاه دستی مورد استفاده میبایست سالم و عاری از هرگونه ترك، شكستگی و پوسیدگی بوده

و استحكام کافی برای انجام كار مورد نظر را داشته باشد.

در چرخ چاهی كه می توان دسته های متحرك آن را از جای خود برداشت

بایستی این دسته ها بواسطه ضامن مطمئنی با محور در ارتباط باشند تا بطور ناخواسته از آن

جدا و یا خارج شوند.

فاصله میله های افقی (پره های) چرخ باید باهمدیگر برابر باشد و حداقل به اندازه ای باشد

كه كارگران بتوانند به آسانی به پره ها برای چرخاندن چرخ چاه دسترسی داشته باشند.

همینطور تعداد پره های چرخ از چهار عدد نباید كمتر باشد.

در صورتی كه قطر چرخ از 120 سانتیمتر تجاوز کند تعداد پره های آن باید از چهار عدد بیشتر شود

چرخ چاه باید طوری ساخته شده باشد كه پس از پیچیده شدن تمامی طناب به دور چرخ

احتمال لغزش و بیرون افتادن طناب به خارج از پره ها وجود نداشته باشد.

در رابطه با چرخ چاه های موتوری و غیره موتوری كه برای حفر چاه ها مورد استفاده قرار می گیرند

رعایت كلیه موارد ایمنی مربوط به وسایل حمل و نقل و جابجا كردن مواد در كارگاه ها و بلند کردن

وسایل، نظیر زنجیرها كابل ها و طناب ها و قلاب ها و قرقره ها الزامی است.

پیش از قرار گرفتن چرخ چاه در محل مورد نظر، محل قرار گرفتن پایه های چرخ چاه باید به نحو

مطمئنی آماده شده باشند.

و اطمینان شود كه احتمال واژگونی، جابجایی و كج شدن چرخ وجود ندارد.

چرخ چاه باید در ارتفاع مناسبی نصب شود بطوری كه حداقل فاصله چرخ سطح موازی با زمین از30

سانتیمتر كمتر نباشد.

طناب مورد استفاده در چرخ چاه باید عاری از هرگونه عیب همانند پوسیدگی و زدگی و گره بوده

و مقاومت كافی برای تحمل حداكثر ضربه های وارده را داشته باشد.

همچنین طول طناب تا اندازه ای باشد كه پس از بازشدن كامل برای حداكثر عمق مورد نیاز حداقل دو

دور به روی قرقره مانده باشد.

قلاب مورد استفاده باید سالم بوده و بصورت محكم و مطمئنی با طناب درگیر باشد.

همینطور گلوگاه آن مجهز به حفاظ قلاب بوده یا به صورتی باشد كه در هر حالتی احتمال آزاد شدن

بطور اتفاقی وجود نداشته باشد.

در ضمن تحمل كافی در برابر حداكثر بار و ضربه های وارده را دارا باشد.

دلو مورد استفاده باید از جنس الیافی پنبه ای یا لاستیك مقاوم باشد

و با حلقه دهانه از جنس فولاد به دسته زنجیری مناسبی كه به نحو اطمینان بخش با حلقه درگیر باشد

وصل شود.

چرخ چاه باید مجهز به طناب و قلاب ایمنی مهاركننده باشد بصورتی كه در مواقع ضروری بتوان از حركت

ناخواسته آن جلوگیری كرد.

 

نتیجه گیری حوادث حفاری چاه

بطور كلی حوادث حفاری چاه سبب اختلال در تندرستی جسمی و روانی و از دست رفتن پول و وقت

می شود.

و اغلب خسارات جبران ناپذیری را پدید می آورد به این دلیل است كه جلوگیری از حوادث حفرچاه و

رعایت قوانین و نكات ایمنی حفرچاه در حین كار برای مقنی چاه یك وظیفه اساسی است و باید نظم

در كار و فرهنگ ایمنی تشویق، ترغیب و پیگیری شود.

برچسب ها:

لوله بازکنی ، تخلیه چاه ، حفاری چاه ، لایروبی چاه ، لوله کشی

راه های رفع گرفتگی لوله ، طریقه رفع لوله گرفتگی ، برطرف کردن گرفتگی لوله

 

اطلاعات تماس

      ایران ،تهران      

 

       09121759429

 لوله بازکنی , تخلیه چاه , لایروبی چاه , حفاری چاه , حفاری چاه عمیق , تاسیسات ساختمان , لوله کشی آب و فاضلاب ,لوله بازکنی در تهران ,لوله بازکنی در غرب تهران ,لوله بازکنی در شمال تهران ,لوله بازکنی در شرق تهران ,لوله بازکنی در جنوب تهران , لوله بازکن , تعمیرات لوله آب , لوله آب , چاه کن , تخلیه چاه در تهران ,تخلیه چاه در غرب تهران ,تخلیه چاه در شمال تهران ,تخلیه چاه در شرق تهران ,تخلیه چاه در جنوب تهران , لوله بازکنی 24 ساعته , لوله بازکنی شبانه روزی , لوله بازکنی همه روزه , لوله بازکنی فوری , تخلیه چاه فوری , لوله بازکن , چاه بازکن ,لوله بازکنی چالوس , گرفتگی لوله , گرفتگی فاضلاب , گرفتگی توالت , گرفتگی دستشویی , گرفتگی تولت فرنگی , گرفتگی سینک ظرفشوییباز کردن لوله فاضلابباز کردن لولهباز کردن چاه توالتباز کردن چاه فاضلابباز کردن لوله توالت , گرفتگی توالت ایرانی , تعمیرات توالت , تعمیرات توالت فرنگی , تعمیرات توالت ایرانی , گرفتگی چاه , گرفتگی چاه فاضلاب , گرفتگی چاه آشپزخانه , بازکردن راه آب فاضلاب , محلول لوله بازکن , رفع گرفتگی سیفون , لوله باز کنی