خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی تهران پایتخت - شبانه روزی - 09121759429

مقالات و دانستنی ها

مقالات-لوله بازکنی

قوانین ایمنی برای آغاز عملیات حفاری

پیش از اقدام به هرگونه عملیات مربوط به كندن چاه ها و كندن كانال ها باید بررسی های لازم 

با توجه به وجود قنات قدیمی، فاضلاب و پی ها، جنس خاك

لایه های زمینی و تاسیسات آب و برق و گاز و تلفن انجام شود و محل چاه طوری تعیین شود

كه زمان چاه كنی، خطر ریزش یا نشتی از فاضلاب های اطراف و برخورد با تاسیسات ذکر شده وجود نداشته باشد

علاوه بر این، كارگران مسئول حفر چاه باید تجربه حرفه ای لازم از نظر انجام كار چاه كنی را دارا باشند

هنگام آغاز عملیات چاه كنی یا حفاری چاه فاضلاب وجود دست کم دو نفر، و با افزایش عمق چاه بیشتر از 5 متر، وجود دست

کم سه نفر برای ادامه عملیات حفاری چاه آب و فاضلاب نیاز است. با آغاز حفر انباری چاه یك نفر كلنگ دار اضافه میشود.

پیش از شروع عملیات مربوط به كندن چاه و تخلیه فاضلاب ها و یا هر نوع  كاری در این ارتباط، نیازاست

تداركات و پیش بینی های اساسی به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و امداد رسانی بعمل آید.

برای حفاظت كارگران از نظر ریزش انباری چاه و  اطراف چاه و یا سقوط از كنار دهانه چاه لازم است

در محل ایستادن كارگران تخته یا الوارهای زیرپایی با استحکام و پهنای كافی كار گذاشته شود.

اگر که محل كندن چاه در معابر عمومی یا محل هایی باشد كه در آنها احتمال رفت وآمد افراد  وجود دارد

میبایست با ایجاد حصارهای لازم در فاصله مناسب و نصب علامتهای هشدار دهنده و

چراغ های احتیاط، از ورود افراد به نزدیكی منطقه عملیات جلوگیری شود.

برای جلوگیری از سقوط خاك و سنگ به درون چاه، دور دهانه باید لبه ای با ارتفاع دست کم 15 سانتیمتر با مصالح مقاوم

تعبیه شود.

در هر صورت این لبه باید به شکلی باشد كه برخورد اتفاقی پا یا وسایل كار باعث خراب شدن آن نشود.

نیاز است مقنی چاه پیش از ورود به چاه برای عملیات چاه كنی یا همان حفاری چاه طناب نجات را به كمربند ایمنی خود

وصل نماید.

در مواقعی كه نوع آوار استخراجی حاصل از عملیات كندن چاه طوری است

كه پیش بینی های حفاظتی معمول مانند استفاده از كلاه و سپر حفاظتی کافی نمی باشد

میبایست در فواصل مناسبی از دیواره چاه، پناهگاه هایی در نظر گرفته شود كه در موارد لزوم مقنی در این پناهگاه

استقرار پیدا کند.

خاك های بدست آمده از كندن چاه نباید در فاصله كمتر از 2 متر از كناره های چاه ریخته شود

در هر صورت باید مطمئن شد كه احتمال ریزش آن به داخل چاه وجود ندارد.

پس از رسیدن چاه به عمقی كه خاك واجد استحكام لازم باشد می بایست عملیات طوقه چینی چاه شروع شود.

اگر که در عمق معینی از چاه ، كه ممکن است به دلیل كمبود اكسیژن عوارضی برای مقنی ایجاد شود

باید از قبل نسبت به تهیه وسایل هوادهی به داخل چاه اقدام شود.

این وسایل باید به كلیه تجهیزات ایمنی برای پیشگیری از خطر برق گرفتگی و تماس فرد با قطعات

متمركز مجهز شده باشد .وجود علایم قراردادی بین مقنی چاه  و فردی كه در بالای چاه مستقر است

ضروری است و باید فرد مستقر در بالای چاه به طور مداوم از وضعیت مقنی چاه  باخبر باشد.این علایم

می تواند به شکل تكان دادن طناب و یا استفاده از وسایل صوتی مانند زنگ اخبار باشد.

با پیشرفت كار چاه كنی مخصوصا در زمان بارندگی همواره دیوارهای چاه باید به وسیله مقنی مورد

بازدید مرتب قرار گیرد تا مطمئن شویم كه در هیچ قسمتی از دیواره چاه احتمال ریزش چاه وجود

ندارد.

 اگر زمان بازدید، در دیواره چاه رطوبت بیش از اندازه معمول رویت شود،

باید بررسی های لازم انجام شود تا اگر که به وجود فاضلاب و یا هرگونه منبع دیگر آب در اطراف چاه

یقین حاصل شود،

ادامه عملیات چاه كنی بلافاصله متوقف شده و بعد از انجام پیش بینی های اساسی لازم

نسبت به ادامه كار حفرچاه فاضلاب، طوری كه هیچگونه خطری برای مقنی و كارگران دیگر وجود

نداشته باشد اقدام شود.

برای روشنایی درون چاه هایی كه در آنها احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار داده میشود

میبایست از چراغ قوه یا دوره گرد ضد جرقه مجهز به حباب محافظ، حداكثر با ولتاژ 12 ولت استفاده شود

در هر صورت در این نوع چاه ها نباید از شعله باز و یا سیستم های جرقه زا استفاده کرد

مقنی مسئول است علاوه بر حفر چاه، جاپاهایی حداقل با فواصل 50 سانتیمتر در طرفین

برای بالا آمدن خود در دیواره چاه در نظر بگیرد تا بتواند به آسانی بالا بیاید.

قلوه سنگ های بدست آمده از حفر چاه میبایست در زیر یا بین لایه های خاك دلو قرار گرفته و همچنین

مواد در داخل دلو تا آن ریخته شود كه احتمال ریزش و سقوط مواد زمان جابجایی دلو وجود نداشته باشد

زمانی كه در حفر چاه آب و فاضلاب نیاز به هدایت لوله های بتونی ( كول چاه ) به منظور جلوگیری از

ریزش دیواره های چاه وجود دارد

مقنی چاه باید هنگام خالی كردن زیر منطقه استقرار لوله های بتونی موقعیت مناسبی را اختیار كند.

به صورتی كه هیچ بخشی از اعضاء بدن او زیر آنها قرارنگیرد.

خالی كردن زیر لوله های بتونی و یا همان ( کول گذاری چاه ) باید در کل محیط و به طور یكنواخت انجام

شود.

لوله های بتونی ( كول چاه فاضلاب ) مورد استفاده در درون چاه ها كه به جهت جلوگیری از ریزش

دیوارها بكار میروند باید از نوع مسلح و به اندازه كافی مقاوم باشند تا بتوانند فشار جانبی وارده از دیواره

چاه و فشارهای قائم را به خوبی تحمل کرده و نشكنند.

میبایست اقدامات لازم جهت سقف زدن و مهاركردن دیواره های پاكند انجام شود تا از ریزش خاك

پیشگیری شود.

استقرار الكتروپمپ برای تخلیه آب ها و تخلیه فاضلاب چاه بدست آمده از پیشرفت عملیات حفاری باید

طوری باشد كه امكان نفوذ رطوبت و آب یا برخورد مواد تخلیه شده با قسمت های برق دار وجود نداشته

باشد.

آب و گل و لای بدست آمده از پیشرفت عملیات حفاری باید در مکانی تخلیه شود كه امكان نفوذ آن به

داخل چاه وجود نداشته ، به علاوه هیچگونه خطری برای ساختمان ها و اماكن اطراف نیز بوجود نیاورد.

پس از خاتمه حفاری چاه فاضلاب روزانه، نیاز است پیش بینی های احتیاطی برای جلوگیری از سقوط

افراد و حیوانات به داخل چاه فاضلاب ، همانند پوشاندن دهانه چاه با صفحات مشبك و محكم و یا

استفاده از دریچه های چدنی فاضلاب بعمل آید.

 

قوانین ایمنی زمان عملیات حفر انباری چاه فاضلاب :

 

 

انباری چاه باید در عمقی حفر شود كه تحت تاثیر لرزش های ناشی از :

دستگاه ها و وسایل نقلیه، و نیروهای وارده بوسیله فونداسیون ساختمان قرار نگیرد

اگر که حفر انباری چاه فاضلاب در لایه های سست انجام شود نیاز است

نسبت به كول بندی چاه یا همان ( کول گذاری چاه )  و تقویت سقف و دیواره چاه اقدام شود.

درانجام عملیات مربوط به حفر انباری چاه سقف آن میبایست به شکل قوسی باشد بصورتی كه احتمال

ریزش دیواره ها و طاق وجود نداشته باشد.

و در صورتی كه امكان بالا وجود نداشته باشد می بایست با استفاده از ابزار لازم مهاربندی

مقاومت كافی برای دیواره ها و سقف انباری چاه را فراهم آورد تا از ریزش آن ها بر اثر فشارهای جانبی

جلوگیری شود.

ارتفاع انباری نبایداز 5/1 متر و عرض انباری از 2/1 متر تجاوز كند در غیر این صورت انجام مهاربندی

الزامی است.

ارتباط دادن چاه و انباری به چاه های فاضلاب و یا قنات ها، حتی قنات متروكه ممنوع است.

قوانین ایمنی برای تكمیل عملیات حفاری و مراقبت های بعدی از چاه :

 

نحوه قرار گرفتن كانال یا لوله فاضلاب در درون چاه و همچنین نوع مصالح بكار رفته

در این بخش باید به نحوی باشد كه ریزش فاضلاب، به دیواره چاه صدمه نزند.

نحوه قرار گرفتن گلدان بر سرچاه ها باید به طوری باشد كه بتواند فاضلاب را در مسیر محور چاه هدایت

كرده و خود گلدان چاه هم از استحكام كافی برخوردار باشد.

ساختمان و مصالح بكار رفته در پوشش دهانه چاه باید با در نظر گرفتن موقعیت چاه و شرایط محل،

به صورتی باشد كه دهانه چاه مقاومت كافی در برابر فشار و ضربات ناشی از بارهای وارده و عوامل

جوی را داشته باشد.

اگر که دهانه چاه دارای درب باشد، این درب باید دارای قفل و بست مناسب و مطمئن باشد.

حفاری هر نوع چاهی، اعم از آب یا فاضلاب باید دارای مجرای تهویه یا هواكش مناسب با رعایت اصول

ایمنی و بهداشتی باشد.

با رویت كوچكترین تغییر شكل در محدوده ی دهانه چاه باید بلافاصله نسبت به بازدید دهانه اقدام

و عملیات لازم را در صورت لزوم بعمل آورد.

محل چاه ها میبایست در نقشه ساختمانی و یا با علامت گذاری بر روی محل احداث چاه مشخص

باشد.

 قوانین ایمنی هنگام عملیات تخلیه چاه فاضلاب :

 

پیش از شروع عملیات لجن كنی یا همان تخلیه چاه به وسیله ی نیروی انسانی و با پمپ های لجن

کش باید پیش بینی های لازم انجام شود تا زمان تخلیه جریان چاه فاضلاب از طریق لوله های

فاضلاب به درون چاه به طور کامل متوقف شده باشد.

زمان برداشتن دهانه برای بازدید یا تعمیرات و غیره باید پیش بینی های لازم ایمنی برای جلوگیری از

سقوط افراد مخصوصا به دلیل ریزش ناگهانی دهانه چاه و اطراف آن بعمل آید.

زمان تخلیه فاضلاب ها پیش از هرگونه اقدام برای داخل شدن به چاه فاضلاب باید اطمینان لازم را از

لحاظ تخلیه گاز و مساعد شدن هوای درون چاه فاضلاب برای كار كردن كسب نموده به اضافه احتیاط

های لازم در رابطه با فاضلاب ها و آب انبارهایی كه به محض جابجا شدن فاضلاب ها یا آب درون آنها،

ایجاد گاز می شود باید بعمل آید.

پیش از شروع به كار در قعر چاه فاضلاب بازرسی كلی از دیواره چاه بعمل آید تا اطمینان شود كه

احتمال ریزش دیواره ها وجود ندارد. هدایت مقنی به درون فاضلاب میبایست به وسیله طناب مقاوم یا هر

وسیله  مطمئن دیگر باشد.

پیش از فرستادن مقنی به درون چاه باید با بكارگیری وسایل مناسب از ارتفاع فاضلاب هایی كه كارگر

مقنی ناچارا باید در درون آن قرار گیرد آگاه شده و در هر صورت این ارتفاع باید به اندازه ای باشد كه

مقنی بتواند بدون اینكه خطری او را تهدید كند نسبت به انجام عملیات تخلیه لجن فاضلاب و لایروبی چاه

فاضلاب اقدام کند.

استعمال دخانیات یا زدن كبریت و یا استفاده از هرگونه شعله باز و یا ایجاد جرقه در درون چاه های

فاضلاب، اكیدا ممنوع است.

 فاضلاب تخلیه شده میبایست در محل های مناسبی كه رعایت معیارهای زیست محیطی و ایمنی و

بهداشتی در آن شده باشد، ریخته شود.

 

 

برچسب ها:

 

لوله بازکنی ، تخلیه چاه ، حفاری چاه ، لایروبی چاه ، لوله کشی

راه های رفع گرفتگی لوله ، طریقه رفع لوله گرفتگی ، برطرف کردن گرفتگی لوله

اطلاعات تماس

      ایران ،تهران      

 

       09121759429

 لوله بازکنی , تخلیه چاه , لایروبی چاه , حفاری چاه , حفاری چاه عمیق , تاسیسات ساختمان , لوله کشی آب و فاضلاب ,لوله بازکنی در تهران ,لوله بازکنی در غرب تهران ,لوله بازکنی در شمال تهران ,لوله بازکنی در شرق تهران ,لوله بازکنی در جنوب تهران , لوله بازکن , تعمیرات لوله آب , لوله آب , چاه کن , تخلیه چاه در تهران ,تخلیه چاه در غرب تهران ,تخلیه چاه در شمال تهران ,تخلیه چاه در شرق تهران ,تخلیه چاه در جنوب تهران , لوله بازکنی 24 ساعته , لوله بازکنی شبانه روزی , لوله بازکنی همه روزه , لوله بازکنی فوری , تخلیه چاه فوری , لوله بازکن , چاه بازکن ,لوله بازکنی چالوس , گرفتگی لوله , گرفتگی فاضلاب , گرفتگی توالت , گرفتگی دستشویی , گرفتگی تولت فرنگی , گرفتگی سینک ظرفشوییباز کردن لوله فاضلابباز کردن لولهباز کردن چاه توالتباز کردن چاه فاضلابباز کردن لوله توالت , گرفتگی توالت ایرانی , تعمیرات توالت , تعمیرات توالت فرنگی , تعمیرات توالت ایرانی , گرفتگی چاه , گرفتگی چاه فاضلاب , گرفتگی چاه آشپزخانه , بازکردن راه آب فاضلاب , محلول لوله بازکن , رفع گرفتگی سیفون , لوله باز کنی